SS 32201:2011 Handlingar i bygg- och förvaltningsprocessen – Terminologi

SS 32201:2011 Handlingar i bygg- och förvaltningsprocessen – Terminologi

I lager

Pris: 825 kr + moms

Snabb leverans

Denna standard omfattar definitioner av vanligen förekommande handlingar som används under en byggnads eller en anläggnings olika skeden i bygg- och förvaltningsprocessen.

De engelska termer som medtagits ska endast betraktas som rekommendationer.


Art nummer: 6053556

Utgivningsår: 2011

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 32

Kategori: Standard