6053526_large_enova

SS 32206:2008 Byggdokument/ändring

I lager

Pris: 680 kr + moms

Snabb leverans

Denna standard ger regler för hur ändringar av byggdokument ska utföras under den del av sin livscykel då de utgör underlag för upphandling eller för produktion. Standarden utgår från synsättet att dokumenten framställs för ett syfte och viss användning under viss tid. Under denna tid ska de ändringar som dokumentet genomgår dokumenteras och vara spårbara. Varje ändringstillfälle ger en ny version av dokumentet.


Art nummer: 6053526

Utgivningsår: 2008

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 18

Kategori: Standard