ss_436_40_00____325_6509005

SS 4364000 + R1 Elinst.reglerna. Utg 2

I lager

Pris: 814 kr + moms

Anledningen till denna nya andra utgåva av SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna är att de internationella standarder som reglerna är baserade på har omarbetats och att Elsäkerhetsverket har reviderat sina föreskrifter om hur elinstallationer ska utföras. Standarderna SS 436 46 61 och SS 436 47 53 har nu inarbetats i Elinstallationsreglerna. Nytt i utgåvan är uppdaterad information om sladdar, skyddsutjämning och jordfelsbrytare. Ny vokabulär för jordning har införts och installationer i husvagnar har fått ett eget avsnitt. Rättelsen SS436 40 00 R1, utgåva 1, 2010 är här inarbetad i texten.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159011

Utgivningsår: 2009

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Antal sidor: 466

Kategori: Standard