elinstallationer_for_lagspanning_6053603

SS 4370102 Elinstallationer för lågspänning. Utg 2

I lager

Pris: 1 339 kr + moms

Snabb leverans

Standarden anger fordringar för anslutning av servis för el och telekommunikation samt mätsystem och belastningsobjekt i installationer som är anslutna till eller avsedda att anslutas till  elnät för lågspänning.

Tidigare fastställd svensk standard SS 437 01 02, utgåva 1, gäller ej fr o m 2019 06 13.


Art nummer: 6053603

Utgivningsår: 2018

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Antal sidor: 54

Kategori: Standard