6053512_large_enova

SS 914222:2006 Byggnadsutformning

Bostäder - Funktionsplanering

I lager

Pris: 680 kr + moms

Snabb leverans

Standarden syftar till att, genom förmedling av kunskap, säkra en god nivå inom bostadsplaneringen. En bostad enligt standarderna SS 91 42 21 (normalnivå) och SS 91 42 22 kan anses vara ändamålsenligt utformad och utrustad samt tillgänglig och användbar för personer som använder rullstol.

Bostadens planering baseras på det antal personer som den är avsedd för. För små bostäder baseras planeringen även på bostadsarean. Standarden utgår från de funktioner som olika stora bostäder ska kunna inrymma.


Art nummer: 6053512

Utgivningsår: 2006

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 12

Kategori: Standard