SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 Del 2 Stålkonstruktioner

SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 2:Stålkonstruktioner

I lager

Pris: 1 695 kr + moms

Snabb leverans

SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 ger utförandekrav för stålkonstruktioner och bärverksdelar av stål tillverkade av varmvalsat konstruktionsstål för stålsorter upp till S690, kallformade komponenter och tunnplåt för rostfritt stål upp till S700 och för kolstål upp till S690, varm- och kallformade austenitiska, austenit-ferritiska och ferritiska rostfria stål samt varm- och kallformade rörprofiler.

Europastandarden får även användas för konstruktionsstål upp till S960 förutsatt att utförandekraven är verifierade mot säkerhetskraven och att erforderliga tilläggskrav anges.

De krav som ges i denna Europastandard är oberoende av stålbärverkets typ och form (t.ex. byggnad, bro, plåtbalk eller fackverk) och kraven omfattar även utmattningsbelastade bärverk eller bärverk utsatta för seismiska laster. Kraven uttrycks i form av utförandeklasser.

Europastandard är tillämplig för bärverk dimensionerade enligt berörd del av EN 1993, bärverksdelar av tunnplåt som beskrivs av EN 1993-1-3, de bärverksdelar av stål som ingår i samverkanskonstruktioner med, betong och som dimensioneras enligt berörd del av EN 1994 samt för bärverk dimensionerade enligt andra dimensioneringsregler under förutsättning att villkoren för utförande överensstämmer med dem och att eventuella tilläggskrav anges.


Art nummer: 6053566

Utgivningsår: 2012

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 220

Kategori: Standard