ss_en_16211_2015_luftbehandling_6053590

SS-EN 16211:2015 Luftbehandling

Fältmetoder för mätning av luftflöden

I lager

Pris: 1 285 kr + moms

Snabb leverans

Europastandarden behandlar hur du mäter luftflöden på plats i byggnader. Luftflödesmätmetoderna beskrivs och även hur mätningarna görs inom marginalerna för de föreskrivna metodosäkerheterna.

Standarden ersätter gamla Formas T9:2007, "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer.”


Art nummer: 6053590

Utgivningsår: 2016

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 35

Kategori: Standard