6053541_large_enova

SS-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1 – Laster på bärverk – Del 1-4: Allmänna laster – Vindlast

Beställningsvara

Pris: 1 770 kr + moms

Snabb leverans

Standarden ger vägledning för bestämning av naturlig vindlast mot varje belastad yta som beaktas vid dimensioneringen av byggnader och anläggningar. Denna vägledning behandlar hela bärverk eller delar av bärverket samt element fästade vid bärverket t ex komponenter, beklädnadselement och deras fästdon samt säkerhets- och bullerskärmar.


Art nummer: 6053541

Utgivningsår: 2008

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 152

Kategori: Standard