SS-EN ISO 19011:2011 Vägledning för revision av ledningssystem

SS-EN ISO 19011:2011 Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2011)

I lager

Pris: 1 355 kr + moms

Snabb leverans

Varje företag eller organisation behöver veta hur väl den egna verksamheten fungerar till exempel ifråga om kvalitet eller miljö, och ibland också hur leverantörer uppfyller krav. Revisioner är ett effektivt verktyg för detta och för att hitta förbättringsmöjligheter.

Standarden ISO 19011 har använts sedan 2002 för att få råd och idéer när det gäller sådana revisioner. Denna standard har nu utkommit i en ny, förbättrad utgåva: ”SS-EN ISO 19011:2011 Vägledning för revision av ledningssystem”.

Några av skillnaderna jämfört med den första utgåvan är:

- rör nu revision av vilket ledningssystem som helst, inte bara kvalitets- och miljölednings-
system.

- inriktning nu främst intern revision och revision av leverantörer, ej certifiering

- metoder för revision på distans och begreppet risk har införts

- sekretess ny revisionsprincip

- avsnitten om revisionsprogram, genomförande av revisioner och revisorers kompetens har omarbetats

- processen för att fastställa och utvärdera revisorskompetens har förstärkts

- tilläggsinformation har införts i en omfattande bilaga B


Art nummer: 6053563

Utgivningsår: 2011

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 108

Kategori: Standard