Standard-ISO 9001:2015

SS-EN ISO 9001:2015

Ledningssystem för kvalitet

I lager

Pris: 1 465 kr + moms

Snabb leverans

I Sverige certifieras ett nytt företag varje dag med ISO 9001. ISO 9001 är världens mest använda standard och det är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i en organisation eller ett företag. 

Några fördelar med att arbeta i ett kvalitetsledningssystem är till exempel en mer effektiv verksamhet, bättre affärsprocesser och ett starkare varumärke. Några av nyheterna är ökat ansvar för ledningen och nya områden som omvärldsbevakning och riskhantering

Det finns fler än 1 miljon företag i världen som är certifierade enligt ISO 9001.


Art nummer: 6053581

Utgivningsår: 2015

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 29

Kategori: Standard