6053037_large_enova

SS-EN ISO 9004:2009 Ledning av en organisation för hållbar framgång – En modell baserad på kvalitetsledning (ISO 2004:2009)

I lager

Pris: 1 575 kr + moms

Snabb leverans

Genom att tillämpa ett angreppssätt baserat på kvalitetsledning ger denna standard vägledning till hållbar framgång för en organisation i en komplex och krävande omgivning som hela tiden förändras. Standarden verkar för egenbedömning – kring ledarskap, strategi, ledningssystem, resurser och metoder för fastställande av styrkor/svagheter – som ett viktigt hjälpmedel för att undersöka organisationens mogenhet. ISO 2004:2009 betraktar kvalitetsledning ur ett vidare perspektiv än ISO 9001.


Art nummer: 6053037

Utgivningsår: 2009

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 52

Kategori: Standard