SS-ISO 14005:2011 Miljöledningssystem

SS-ISO 14005:2011 Miljöledningssystem – Vägledning för stegvis införande av ett miljöledningssystem, inklusive utvärdering av miljöprestanda (ISO 14005:2010, IDT)

I lager

Pris: 1 675 kr + moms

Snabb leverans

Denna standard ger vägledning åt alla organisationer, särskilt små och medelstora sådana, att utveckla, införa, underhålla och förbättra ett miljöledningssystem stegvis. Standarden ger även råd för att integrera och tillämpa metoder för att utvärdera organisationers miljöprestanda.

Denna standard är tillämpbar på alla organisationer, oavsett utvecklingsnivå, typ av verksamhet eller på vilken plats verksamheten utförs.


Art nummer: 6053558

Utgivningsår: 2011

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 160

Kategori: Standard