svensk_standard_ss_iso_20400_2017_hallbar_upphandling_6053591

SS-ISO 20400:2017 Hållbar upphandling - Vägledning

I lager

Pris: 1 465 kr + moms

Snabb leverans

SS-ISO 20400:2017 är en vägledning för hållbar upphandling. Med upphandling menas här hela cykeln från identifieringen av behov att köpa något till dess att ett tjänstekontrikt eller en varas livslängdupphör, inlusive sluthantering.

Vägledningen innehåller två språkversioner, svenska och engelska.


Art nummer: 6053591

Utgivningsår: 2017

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 54

Kategori: Standard