6053555_large_enova

SS-ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande (ISO 26000:2010, IDT)

I lager

Pris: 1 365 kr + moms

Snabb leverans

Denna internationella standard ger vägledning för alla typer av organisationer, oavsett storlek eller det geografiska läget, när det gäller: a) begrepp, termer och definitioner för socialt ansvarstagande, b) bakgrunden till, trender kring och kännetecken på socialt ansvarstagande, c) principer och arbetssätt för socialt ansvarstagande, d) huvudområden och delområden rörande socialt ansvarstagande, e) att integrera, implementera och främja socialt ansvarsfullt uppförande i hela organisationen och att låta det genomsyra riktlinjer och arbetssätt inom inflytandesfären, f) att identifiera och involvera intressenter, g) kommunikation om åtaganden, uppnådda resultat och annan information som hör till socialt ansvarstagande.


SS-ISO 26000:2010 är avsedd att hjälpa organisationer att bidra till hållbar utveckling. Den är avsedd att uppmuntra en organisation att göra mer än vad lagen kräver, samtidigt som den slår fast att efterlevnad av lagen är en grundläggande skyldighet för varje organisation och ett viktigt led i att ta ett socialt ansvar. Den är avsedd att främja en bredare förståelse inom området socialt ansvarstagande samt att komplettera andra instrument och initiativ för socialt ansvarstagande, inte ersätta dem.


Art nummer: 6053555

Utgivningsår: 2010

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 106

Kategori: Standard