Nyheter i bokhandeln

entreprenad_och_konsultratt_6435019

Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9

Boken ger grundläggande kunskaper, anpassade för byggandets vardag. Författarna beskriver rättsreglernas bakgrund och funktion och deras samspel med andra regler och med tekniska förhållanden...

Pris: 775 kr + moms

forfattningshandbok_for_byggsektorn_2016_17_6424027

Författningshandbok för byggsektorn 2016/2017

Årets utgåva av författningstexter för byggsektornI denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning...

Pris: 1 090 kr + moms

brandskydd_i_boverkets_byggregler_6537166

Brandskydd i BBR 23

Handboken ”Brandskydd i Boverkets byggregler BBR” behandlar föreskrifterna och de allmänna råden i BBR och är ett utmärkt stöd vid kursaktiviteter och för självstudier inom området brandskydd...

Pris: 1 174 kr + moms

sprinklerhandboken_2016_6537163

Sprinklerhandboken 2016

För att utforma en sprinkleranläggning korrekt behöver man förstå hur en mängd regelverk hänger samman och vad olika skrivningar har för innebörd. Den här boken ersätter Sprinklerhandboken 2012...

Pris: 855 kr + moms

utrymningsbelysning_6537167

Utrymningsbelysning

Denna rekommendation, "Utrymningsbelysning" är framtagen för att belysa olika lagar, föreskrifter och allmänna råd gällande vägledande markering av nödbelysning...

Pris: 440 kr + moms

tradens_hemliga_liv_6039512

Trädens hemliga liv

Vad händer egentligen i skogen? Har träden en själ? Låter det otroligt? Ja det gör det kanske.  Skogvaktaren Peter Wohlleben berättar om extraordinära förmågor hos träden...

Pris: 189 kr + moms

entreprenorens_ratt_till_ersattning_6905513

Entreprenörens rätt till ersättning

Så kallade ändrings- och tilläggsarbeten är tydligt reglerade och i AB 04 har kraven på entreprenören att underrätta beställaren skärpts. Fredrik Schedin, advokat med entreprenadfrågor som specialitet, svarar i boken på 30 vanliga frågor kring b...

Pris: 495 kr + moms

projektering_av_vvs_installationer_ovningar_6108192

Övningar. Projektering av VVS-installationer

Boken är ett komplement till "Projektering av VVS-installationer" och är främst avsedd att användas i grundutbildningarna för blivande civilingenjörer i väg- och vattenbyggnad, högskoleingenjörer med inriktning byggnadsteknik, energieteknik och insta...

Pris: 210 kr + moms

fel_i_fastighet_6235006

Fel i fastighet. Utg 4

I boken redogörs ingående för felreglerna, köparens undersökningsplikt, säljarens upplysningsplikt och påföljderna vid fel i fastighet. Denna fjärde utgåva innehåller nya rättsfall bland annat vad gäller enstegstätad putsfasad och förorenad mark...

Pris: 525 kr + moms

utformning_av_murverkskontruktioner_enligt_eurokod_6_6200601

Utformning av murverkskonstruktioner enl Eurokod 6

Handboken behandlar dimensionering av murverk enligt SS-EN 1996: Eurokod 6 - Dimensionering av murverkskonstruktioner. Grundläggande regler finns i SS-EN 1996 - 1-1...

Pris: 565 kr + moms

ny_nordisk_design_6046047

Ny nordisk design

Enkelhet, minimalism, hög kvalitet och hållbarhet är några av de ord som kännetecknar nordisk design. De tjänar också som inspiration för formgivare. Boken presenterar över 70 personer, redan etablerade namn och framtida stjärnor och deras formgivnin...

Pris: 259 kr + moms

pbl_2010_en_handbok_om_6215011

PBL 2010 Utg 2. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Nya lagar och regler för byggandet påverkar PBLUtgångspunkten för handboken är PBL, Plan- och bygglagen, men eftersom det finns en mängd andra lagar och regler som styr planeringen och byggandet redovisas i vilket sammanhang PBL verkar...

Pris: 572 kr + moms

Tidstypiskt

Tidstypiskt

Stilmässiga växlingar i vardagsarkitekturenTidstypiskt ger dig som påverkar och utvecklar bostadshus och interiörer ett verktyg att basera långsiktigt hållbar förvaltning och utveckling av byggnadsbeståndet på kunskap om befintliga värden...

Pris: 485 kr + moms

construction_management_6499101

Construction Management

Extern konsult genomför CM, Construction ManagementIdén att med hjälp av en extern konsult dela upp ett större projekt i mindre delentreprenader, Construction Management, är inte ett nytt koncept...

Pris: 645 kr + moms

handbok_for_byggarbetsmiljosamordnare_6279010

Handbok för byggarbetsmiljösamordnare. Utg 3

Genomgripande förändringar i denna tredje utgåvaHandboken ger varje aktör en praktisk inblick i sina skyldigheter för att det sammantaget ska lyckas att skapa en säker och bra arbetsplats under såväl byggtiden som under det framtida brukandet...

Pris: 795 kr + moms