Bygg barnsäkert

Bygg barnsäkert – i byggnader, på tomter och i utemiljön

Tryckt bok, I lager

Pris: 240 kr + moms

Snabb leverans

Barn är speciellt utsatta för olycksrisker. De har inte samma möjligheter och förmåga att skydda sig som vi vuxna har. Barnen har enligt den av Sverige erkända barnkonventionen rätt till ett eget liv och utveckling, men samtidigt har de rätt att kräva skydd och säkerhet. Med utgångspunkt från detta tar ”Bygg barnsäkert – i byggnader på tomter och i utemiljön” upp frågor om hur vi kan planera, utforma och underhålla byggnader och närområden så att barn kan leka och utvecklas utan att skadas.


Art nummer: 6123005

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789186559984

Antal sidor: 94

Kategori: Miljö, energi och tillgänglighet