hallbar_utveckling_650_6108161

Hållbar utveckling

en introduktion för ingenjörer

Författare: Dahlin Jon-Erik

Tryckt bok, I lager

Pris: 324 kr + moms

Snabb leverans

Vardagen för olika ingenjörer kan se väldigt olika ut, men den klassiska bilden av ingenjören är densamma: problemlösaren och möjlighetsskaparen. Ingenjören ser hur man kan förändra det vi gör i dag så att världen kan bli lite bättre. Och det är precis detta som ”Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer” handlar om – att hitta och genomföra ständiga förbättringar, överallt i samhället, som bidrar till ett bättre liv för alla.

Boken vänder sig till studenter som ska bli ingenjörer och till ingenjörer som vill lära sig mer om de utmaningar vi står inför i dag. Boken introducerar begreppet hållbar utveckling och diskuterar hur teknik kan bidra till en hållbar eller en ohållbar utveckling. Men författaren går även vidare och diskuterar perspektivfrågan, olika tankeparadigm och vikten av reflektion och diskussion för att nå pragmatiska lösningar på svåra värderingsproblem. Boken innehåller exempel på möjliggörande teknik, instuderingsuppgifter och diskussionsfrågor.


Författare: Dahlin Jon-Erik

Art nummer: 6108161

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144092669

Antal sidor: 240

Kategori: Miljö, energi och tillgänglighet