miljopaverkan_bygg_och_fastighetsbranschen_2014_650_6123021

Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014. Rapport 2014:23

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

"Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014" är en rapport som redovisar sju miljöindikatorer som visar miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen mellan åren 2008 och 2011. Genom att utvärdera miljöpåverkan utifrån dessa indikatorer blir det möjligt att följa utvecklingen i branschen på en övergripande nivå relativt enkelt och billigt.

Boverket har med hjälp av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statistiska centralbyrån (SCB) utvecklat en metod för att sedan 1993 beskriva miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn. Rapporten innehåller också en beskrivning av en ny kvalitetssäkrad fördelningsnyckel som används för att dela upp byggbranschen i de två kategorierna bygg (byggnader) samt väg- och järnvägsanläggning.

Detta är den tredje rapporten som Boverket kommer med i ett långsiktigt, ständigt utvecklat arbete. Den ska användas som underlag i regeringens miljömålsarbete om god bebyggd miljö. Dessutom kan den användas av bygg-, fastighets och anläggningsbranscherna i arbetet med att minska miljöbelastningen och för ett mer hållbart byggande.


Art nummer: 6123021

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175631547

Antal sidor: 52

Kategori: Miljö, energi och tillgänglighet