6111052_large_enova

Riskbedömning av förorenade områden. En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning. Rapport 5977

Tryckt bok, I lager

Pris: 345 kr + moms

Snabb leverans

Det finns ett stort antal förorenade områden i Sverige. Utredning av vilka risker ett förorenat område kan innebära för människors hälsa eller miljön och hur man vid behov kan minska riskerna genom efterbehandling, är en viktig del av miljömålsarbetet. ”Riskbedömning av förorenade områden” beskriver hur man kan bedöma miljö- och hälsorisker kopplade till förorenade områden. Syftet är att uppskatta vilka riskerna kan vara idag och i framtiden och hur mycket riskerna behöver minskas.


Ingår i en serie om tre vägledande rapporter varav de andra är: ”Att välja efterbehandlingsåtgärd” och ”Riktvärden för förorenad mark”.


Art nummer: 6111052

Utgivningsår: 2010

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162059774

Antal sidor: 144

Kategori: Miljö, energi och tillgänglighet