arlig_uppfoljning_650_6565172

Årlig uppföljning. Systematiskt arbetmiljöarbete

Tryckt bok, I lager

Pris: 200 kr + moms

Snabb leverans

”Årlig uppföljning. Systematiskt arbetmiljöarbete” är en praktisk vägledning vid planering och genomförande av den årliga uppföljningen. Skriften innehåller tips, råd, checklistor och mallar för att underlätta förbättringsarbetet i såväl små som stora företag.

”Årlig uppföljning. Systematiskt arbetmiljöarbete” riktar sig till företagsledning och ansvariga chefer i arbetsmiljöarbetet, men också till de arbetstagare som har fått i uppgift att genomföra uppföljningen. Skriften kan också med fördel användas av arbetsmiljökonsulter.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska alla företag årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete. Syftet är att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Art nummer: 6565172

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173651776

Antal sidor: 43

Kategori: Arbetsmiljö