asbest_650_6565166

Asbest. Arbeta på rätt sätt

Tryckt bok, I lager

Pris: 300 kr + moms

Snabb leverans

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Ändå finns en stor del asbest fortfarande kvar i bland annat byggnader, maskiner och fartyg.

Risken att exponeras finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll. Därför kommer utbildning och information att behövas i många år framöver.

”Asbest. Arbeta på rätt sätt” kan användas som ett underlag då man tar fram åtgärdsprogram för inventering och hantering av asbest. Boken kan ge insikt om de risker som finns. Här beskrivs också vad som krävs i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att hantera riskerna. För arbetstagare finns information om riskerna vid hantering av asbest och hur man bäst skyddar sig.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Arbetsmiljö


Art nummer: 6565166

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173651684

Antal sidor: 74

Kategori: Arbetsmiljö