forma_arbetsmiljon_650_6565171

Forma arbetsmiljön. Vägledning för byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare, entreprenörer och projektörer

Författare: Birgersson Bengt

Tryckt bok, I lager

Pris: 300 kr + moms

Snabb leverans

”Forma arbetsmiljön” är en vägledning för dem som ansvarar för att skapa en bra arbetsmiljö på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Den är tänkt att ge inspiration och visa vilka möjligheter som finns att lösa olika arbetsmiljöfrågor.

Boken tar upp arbetsmiljöfrågor på ett övergripande plan, lagar och regler, råd vid upphandling och arbetsmiljöns ansvarsroller. Den innehåller också checklistor och dessutom illustrerade exempel på vad man bör tänka på inom specifika moment som rivning, markarbete, takanordningar och installationer. Boken vänder sig till byggherrar, projektörer, entreprenörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Forma arbetsmiljön är en omarbetad version av en tidigare upplaga. Den nya boken vänder sig även till byggarbetsmiljösamordnare sedan den rollen tillkommit i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Boken kan med fördel användas som utbildningsmaterial för byggarbetsmiljösamordnare.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Arbetsmiljö


Författare: Birgersson Bengt

Art nummer: 6565171

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173651646

Antal sidor: 118

Kategori: Arbetsmiljö

Fler titlar av samma författare