Härdplaster

Härdplaster

arbeta på rätt sätt

Tryckt bok, I lager

Pris: 290 kr + moms

Snabb leverans

"Härdplaster" är ett utbildningsmaterial som ger de kunskaper som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter.

Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Härdplaster (AFS 2005:18). Den är uppdelad i två delar, en allmän del med information som berör alla och en fördjupningsdel med mer kunskap om riskbedömning, information om kemikalier, produkter med mera. Varje härdplasttyp behandlas i separata kapitel. Längst bak i boken finns även en checklista, ordförklaringar, en förtecknig över aktuell lagstiftning samt en litteraturförteckning.

Materialet riktar sig till dem som utför arbeten med att tillverka eller använda produkter som innehåller härdplastkomponenter, eller som i sitt arbete värmer härdplaster till termisk nedbrytning.

Detta är en revidering av tidigare utgåva från 2007.


Art nummer: 6565147

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173651240

Antal sidor: 78

Kategori: Arbetsmiljö