Kemiska hälsorisker

Kemiska hälsorisker

Tryckt bok,

Pris: 0 kr + moms

Snabb leverans

”Kemiska hälsorisker” är ett studiematerial som tar både teoretiska och praktiska kunskaper om hur människor och miljö påverkas av arbete med kemiska ämnen och produkter. Materialet tar även upp vilka risker arbetet innebär och hur de kan undvikas.

Tyngdpunkten ligger vid hälsorisker i samband med exponering av kemiska ämnen. Här finns en översikt över tillgängliga mät- och analysmetoder och förslag till konkreta förebyggande åtgärder.

Materialet vänder sig till arbetsledare, chefer, skyddsombud och övrig anställda på företag där kemiska risker förekommer.


Art nummer: 6565149

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173651325

Antal sidor: 130

Kategori: Arbetsmiljö