rutiner_och_instruktioner_650_6565164

Rutiner och instruktioner. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Författare: Edling Margrareta

Tryckt bok, I lager

Pris: 300 kr + moms

Snabb leverans

Det behövs rutiner och instruktioner för ett bra arbetsmiljöarbete. Rutiner som är kända och väl utformade förebygger risker eller hjälper till att hantera tillbud och olyckor i verksamheten.

”Rutiner och instruktioner” består av två delar. Den första beskriver vilken roll rutiner och instruktioner kan spela i arbetsmiljöarbetet. Vidare beskrivs hur man kan arbeta med att utforma, dokumentera, implementera och förbättra dem.

Den andra delen är lite av ett uppslagsverk över viktiga, och vanligt förekommande, rutiner och instruktioner för ett bra arbetsmiljöarbete. Den blir ett stöd för arbetsgivaren att både välja ut vilka rutiner och instruktioner som är relevanta för verksamheten och för hur de lämpligen utformas.

Boken vänder sig till chefer, skyddsombud, arbetsmiljökonsulter, anställda i företagshälsovården med flera.


Författare: Edling Margrareta

Art nummer: 6565164

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173651783

Antal sidor: 154

Kategori: Arbetsmiljö