6565145_large_enova

Samordningsansvar

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

När flera arbetsgivare bedriver verksamhet på ett arbetsställe ska det finnas en som ansvarar för samordning av arbetsmiljöarbetet – en fysisk eller juridisk person. Frågor kring säkerhet och hälsa står i fokus.

Brister i samordningsansvaret kan leda till ökade risker för arbetsskador varför det finns ett behov av att nå ut med kunskap om roller och arbetsuppgifter samt vägledning kring detta.

Vid byggnads- och anläggningsarbete har en ny roll introducerats i lagstiftningen – byggarbetsmiljösamordnare (BAS) vars uppgifter liknar den samordningsansvariges.

”Samordningsansvar” redogör för uppgifter för samordningsansvarig och byggarbetsmiljösamordnare och hur dessa kompletterar varandra.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Arbetsmiljö


Art nummer: 6565145

Utgivningsår: 2010

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173651073

Antal sidor: 20

Kategori: Arbetsmiljö