Sug- och spolbilsförare. Introduktion och utbildning

Sug- och spolbilsförare. Introduktion och utbildning

Tryckt bok, I lager

Pris: 300 kr + moms

Snabb leverans

”Sug- och spolbilsförare” är ett material som är lämpligt att använda vid introduktions- och fortbildningstillfällen där ett antal specifika arbetssituationer beskrivs som kan tas upp för diskussion.

Publikationen innehåller information om grundläggande förutsättningar och kunskaper för att säkerställa hälsa och säkerhet hos en stor och viktig yrkeskår.

Grundläggande arbetsmiljö, bland annat mikrobiologiska risker och belastningsergonomi tas upp. Även bilen och dess tekniska system samt avloppssystem, tankar, brunnar och återvinningsanläggningar berörs.


Art nummer: 6047339

Utgivningsår: 2012

Utgivare: TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

ISBN: 9789188233684

Antal sidor: 58

Kategori: Arbetsmiljö