Syn och belysning i arbetslivet

Syn och belysning i arbetslivet

Tryckt bok, I lager

Pris: 290 kr + moms

Snabb leverans

”Syn och belysning i arbetslivet” beskriver synergonomiska principer grundade på synfysiologi och belysningslära. Men här finns inga exakta rekommendationer på hur man ska göra. Åtgärderna måste grundas på de specifika förhållanden och de arbetstagare som finns på varje enskild arbetsplats.

Boken är tänkt att öka din förståelse för seendets betydelse för människans välbefinnande och funktion och hjälper dig till synergonomiska förbättringar på arbetsplatsen. Förbättringar som kan genomföras till låg kostnad på kort tid och som både arbetsgivare och arbetstagare vinner på.

Boken är uppdelad på fem huvudområden; Synen, Ljuset, Arbetsobjektet, Synens samspel med den omgivande miljön och Samspelet mellan seende och arbetsställning. Avslutningsvis finns en enklare och en mer detaljerad checklista.


Art nummer: 6565150

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173651486

Antal sidor: 121

Kategori: Arbetsmiljö