Arbete och teknik på människans villkor

Arbete och teknik på människans villkor

Tryckt bok, I lager

Pris: 560 kr + moms

Snabb leverans

Det här är ett läromedel inom arbetsvetenskap, ergonomi, människa och maskin som finns på tekniska utbildningar på universitets- och högskolenivå. Syftet med boken är att studenter ska få grundläggande kunskaper i ämnet och som de sedan kan tillämpa i sin framtida yrkesutövning.

För att kunna anpassa teknik, miljö och arbete till människans olika förutsättningar (kulturella, biologiska, fysiologiska och sociala) behövs kunskap om arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och det är också ett samlat begrepp för de olika kunskapsområden som behövs för denna anpassning.


Art nummer: 6565179

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173651950

Antal sidor: 736

Kategori: Arbetsmiljö