arbetsmiljo_handbok_for_chefer_skyddsombud_6039662

Arbetsmiljö

handbok för chefer och skyddsombud

Författare: Frick Georg

Tryckt bok, I lager

Pris: 374 kr + moms

Snabb leverans

Boken ger en samlad och inte alltför komplicerad bild av vad som gäller. Boken gör inte anspråk på att täcka in hela det arbetsmiljömässiga området och fokuserar på de vardagliga, praktiska arbetsmiljöfrågorna.


Författare: Frick Georg

Art nummer: 6039662

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Frick Publishing

ISBN: 9789198123883

Antal sidor: 197

Kategori: Arbetsmiljö