beteendebaserad_sakerhet

Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbranschen

Författare: Matton Erik, Rosengren Fredrik

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 335 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 268 kr + moms

Snabb leverans

Byggsektorn är den bransch i Sverige som har de mest skadedrabbade yrkesgrupperna på arbetsmarknaden.

Beteendebaserad säkerhet handlar om att identifiera säkra beteenden och förbättra arbetssätt. Att skapa rätt förutsättningar genom att förstärka säkra beteenden i varje arbetsmoment bygger upp en säkrare arbetskultur och leder till en olycksfri byggarbetsplats.

Boken består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen beskriver de teorier och metoder som kommer från det beteendeanalytiska forskningsområdet inom psykologin. Verktyget BOOST presenteras, ett beteendeanalytiskt verktyg anpassat för organisationer.

I den praktiska delen får du lära dig beteendebaserad säkerhet genom den svenska SAFE-modellens fyra steg. Det är en användarvänlig metod för att kontinuerligt skapa bättre förutsättningar att arbeta säkert och förstärka säkert agerande. Modellen tillämpas på ett fiktivt byggföretag på en övergripande nivå, i ett specifikt projekt och för ett enskilt arbetsmoment på ett konkret sätt. Tillhörande mallar finns som bilagor i boken.

Bilagorna kan också laddas ned från vår Dokumentbank


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Arbetsmiljö


Författare: Matton Erik, Rosengren Fredrik

Tryckta bokens artikel nr: 6437010

E-bokens artikel nr: 7774371

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339056

E-bokens ISBN: 9789173339131

Antal sidor: 140

Kategori: Arbetsmiljö