ebr_halsa_miljo_sakerhet_6014064

EBR Riskhantering i arbetsmiljö. HMS-U22:19

I lager

Pris: 650 kr + moms

Snabb leverans

Avsikten med handboken är att säkerställa att riskhantering som utförs bidrar till en säker arbetsmiljö och bidrar till effektivitet inom företaget genom hög framdrift, leveranssäkerhet och avkastning.

Den riskhanteringsprocess som används här har anpassats för elnätsbranschen och överensstämmer med allmänna tiktlinjer i SS-ISO 31000:2018.


Art nummer: 6014064

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Energiföretagen Sverige - Swedenergy AB

Antal sidor: 30

Kategori: Arbetsmiljö