ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar

ESA Vattenvägar

Vattenkraftens säkerhetsanvisningar

I lager

Pris: 410 kr + moms

Snabb leverans

För att man på ett säkert sätt ska kunna utföra ett arbete eller åtgärder i och invid vattenvägar har ESA Vattenvägar, Vattenkraftens säkerhetsanvisningar, tillkommit. Alla som deltar i arbete ska medverka för åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

För att harmonisera med ESA 14 har en omarbetning och revidering har gjorts. Omarbetningen innebär bland annat en del förändrade och tillkommande funktioner samt ett ökat fokus på riskhantering samt inarbetning av de nya begrepp som etablerats i ESA 14. Publikationen har strukturerats om för att bättre möta branschens önskemål.

I anvisningen är arbetsmetoderna Arbete i och invid vattenvägar, Arbete på avställd rörlig anläggningsdel, Arbete nära rörlig anläggningsdel samt Arbete på rörlig anläggningsdel beskrivna.


Art nummer: 6014048

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Energi

Antal sidor: 81

Kategori: Arbetsmiljö