handbok_systematiskt_arbetsmiljoarbete_6565189

Handbok. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Utg 3

Tryckt bok, I lager

Pris: 300 kr + moms

Snabb leverans

”Handbok. Systematiskt arbetsmiljöarbete” utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och beskriver hur kraven kan omsättas i ett praktiskt arbetsmiljöarbete. Handboken vänder sig i första hand till personer som har hand om arbetsmiljöfrågor på sin arbetsplats, till exempel chefer, skyddsombud, HR och ledamöter i arbetsmiljökommittéer eller partsgrupper.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och arbetsmiljön bli tillfredsställande. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av kvalitetsarbete för att åstadkomma en bra verksamhetsmiljö.

Boken kan användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetsmiljöarbetet men även i arbetsmiljöutbildningar.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Arbetsmiljö


Art nummer: 6565189

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173652520

Antal sidor: 81

Kategori: Arbetsmiljö