Hygienrum i skolor - bättre arbetsmiljö

Hygienrum i skolor

Lokalåtgärder för en god arbetsmiljömiljö

Tryckt bok, I lager

Pris: 295 kr + moms

Snabb leverans

Idag duschar allt färre elever efter gymnastiken och många elever undviker att besöka toaletten under skoldagen. Det är ett problem och kan leda till både fysiska och psykiska besvär.

Problemen kan vara lätta för en fastighetsorganisation att avfärda men det finns intressanta lösningar för att göra skolmiljön tryggare genom att planera på andra sätt. Det kan vara toaletters och hygienutrymmenas placering och att arbeta med de sociala aspekterna. Det senare kan vara att minska skadegörelse samt att göra eleverna delaktiga genom att involvera dem i planeringen.

Skriften avslutas med några inspirerande exempel på goda lösningar från olika kommuner. Målgrupp är fastighetsägare och fastighetsförvaltare som arbetar med grundskolor.


Art nummer: 6020439

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175853574

Antal sidor: 55

Kategori: Arbetsmiljö