rehabilitering_och_arbetsmiljo_6144070

Rehabilitering och arbetsmiljö

Författare: Blekemo Annika, Gurmu Martha

Tryckt bok, I lager

Pris: 413 kr + moms

Snabb leverans

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbets­tagaren från att förlora sin anställning. Reglerna finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt i lagen om anställningsskydd. Tillsammans utgör de ett system för den arbetsinriktade rehabiliteringen.

Denna praktiska handbok vägleder arbetsgivare och arbetstagare genom en steg-för-steg-modell som förenklar varje fas i rehabili­teringen och klargör gränserna för arbetsgivarens rehabiliterings­ansvar.


Författare: Blekemo Annika, Gurmu Martha

Art nummer: 6144070

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144138275

Antal sidor: 208

Kategori: Arbetsmiljö