ss_iso_45001_2018_6053598

SS-ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö

I lager

Pris: 1 575 kr + moms

Snabb leverans

En organisation ansvarar för sina arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, liksom för andra personer som kan påverkas av organisationens verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda såväl fysisk som mental hälsa, dvs. bedriva arbetsmiljöarbete.

Med hjälp av ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö kan organisationer skapa ett ramverk för arbetsmiljöarbetet, och därigenom

  • bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser
  • förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa
  • stärka sitt arbetsgivarvarumärke och sina affärsrelationer
  • ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda.


I förlängningen bidrar ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete även till minskade samhällskostnader.


Art nummer: 6053598

Utgivningsår: 2018

Utgivare: SIS

Antal sidor: 41

Kategori: Arbetsmiljö