Byggnadsekologi

Alla titlar

wellpappforpackningens_historia_och_framtid_6056027

Wellpappförpackningens historia och framtid

Utvecklingen av wellpappförpackningen började 1856 då två engelsmän tog patent på det första korrugerade pappret. Idag skapas förpackningar för alla typer av varor, från tunga motorer till lyxig parfym...

Pris: 396 kr + moms

ett_hallbart_hem_6108234

Ett hållbart hem?

Boken baseras på forskningsstudier om hur begreppet hållbarhet tolkas och hur förståelser av hem uttrycks bland byggherrar, arkitekter och boende. ”Hållbart bostadsbyggande” fokuserar oftast på attraktiva urbana projekt, där man förlitar sig på ny, e...

Pris: 270 kr + moms

hallbara_hus_i_kallt_klimat_vit_6458003

Hållbara hus i kallt klimat (vit). 31 hus..

Boken beskriver hur hållbar arkitektur kan vara utformad i subarktiskt och arktiskt klimat. Detta visas genom 31 exempel på hållbart byggande i Finland, Sverige, Norge, Svalbard, Island, Grönland, Kanada och USA...

Pris: 530 kr + moms

Ekobyboken

Ekobyboken

Intresset för att bygga och bo ekologiskt ökar och i Sverige finns ett 30-tal ekobyar och boken presenterar 15 av dem. Trenden att leva hållbart och göra saker från grunden är stark och Sverige upplever just nu en andra gröna våg...

Pris: 258 kr + moms

sustainable-construction-techniques-650-6148811

Sustainable Construction Techniques

What makes building materials sustainable? How to reduce the amount of embodied energy in building constructions? And how does a Life Cycle Analysis work? These are questions which are becoming increasingly more common in the context of sustainable c...

Pris: 595 kr + moms

hallbara_hus_i_kallt_klimat_650_6458002

Hållbara hus i kallt klimat (svart). 22 hus..

Ordinarie pris: 530 kr + moms”Hållbara hus i kallt klimat” ger vitt skilda exempel på hur hållbart byggande kan komma till uttryck i tjugotvå hållbara hus från 1994–2014. Varje hus presenteras med fotografier och arkitektens beskrivning till huset...

Pris: 530 kr + moms

byggekologi_utg3_650_6224007

Byggekologi. Utg 3

”Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande” ger dig de kunskaper du behöver för att kunna bygga miljöanpassade byggnader och samhällen. Boken handlar om vad man bör beakta för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsektorn...

Pris: 950 kr + moms

SIS HB 217:2011 Livscykelanalys - ringar på vattnet

SIS HB 217:2011 Livscykelanalys - ringar på vattnet

”Livscykelanalys – ringar på vattnet” introducerar livscykelanalys (LCA) på ett enkelt sätt, genom att först sätta den i ett sammanhang. Med utgångspunkt från detta fortsätter boken med att ge en praktisk vägledning i hur LCA-studier genomförs enligt...

Pris: 595 kr + moms