6523370_large_enova

Ekologiskt byggande. En granskning ur miljö- och hälsoperspektiv

Tryckt bok, I lager

Pris: 70 kr + moms

Snabb leverans

"Ekologiskt byggande" är en lägesrapport där man granskat ett urval av byggnads- och installationstekniska lösningar som kan vara karaktäristiska för ekologiskt byggande samt vilken påverkan dessa lösningar har på den yttre miljön, boendemiljön och inomhusmiljön. Påverkan beskrivs ur miljö- och hälsoperspektiv, främst med avseende på inomhusmiljö, energianvändning och koldioxidutsläpp. Detta är en del i uppföljningen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Miljö/Energi


Art nummer: 6523370

Utgivningsår: 2006

Utgivare: Boverket

ISBN: 9171479627

Antal sidor: 54

Kategori: Byggnadsekologi