Återvinna fosfor - hur bråttom är det?

Återvinna fosfor

hur bråttom är det?

Tryckt bok,

Pris: 0 kr + moms

Snabb leverans

”Återvinna fosfor – hur bråttom är det?” är en bok som tar upp frågor kring hur allvarligt ställt det är med våra fosforreserver.

Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion och forskare varnar för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så allvarligt?

Denna och många andra frågor som följer här försöker denna bok ge svar på. Kan vi effektivisera fosforanvändningen? Hur kan vi återvinna fosfor och återföra den till matproduktion?

Vad kan jordbruket göra – och vad kan vi göra i städerna? Ska vi gödsla med avloppsslam? Eller ska vi bränna slam och återvinna fosfor ur askan? Ska vi bygga om husens och städernas avloppssystem för källsortering?


Art nummer: 6602007

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Formas

ISBN: 9789154060641

Antal sidor: 416

Kategori: Byggnadsekologi