Energihushållning

Alla titlar

aktiv_solenergi_i_hus_och_stadsbyggnad_6984001

Aktiv solenergi i hus- och stadsbyggnad

Denna skrift är tänkt att inspirera till en arkitektur som förverkligar de positiva miljöeffekter en ökad solenergianvändning kan medföra. Intresset idag riktas mot möjligheterna att låta solenergisystemen samverka med byggnaden i integrerade byggnad...

Pris: 201 kr + moms

energieffektivisering_6108228

Energieffektivisering

Bokens första del fokuserar på energikartläggning ochenergieffektivisering. I den andra delen behandlas energiledning samt hinder och incitament för energieffektivisering i svensk tillverkningsindustri...

Pris: 378 kr + moms

urbana_ekosystemtjanster_6039715

Urbana ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster handlar inte bara om miljö- och biodiversitetsperspektivet, utan också om hur ekosystemen bidrar till människans livsmiljö och stadens attraktivitet...

Pris: 263 kr + moms

green_architecture_today_6148849

Green Architecture Today

This book gives the leading role to 30 selected international architects, professionals that reveal the new trends in sustainable architecture and how they have contributed through their ideas to the basics of sustainable architecture.

Pris: 358 kr + moms

sustainability_in_scandinavia_6148848

Sustainability in Scandinavia

Today, Scandinavia is still on the forefront of sustainable development, reorienting cultural engagement and economic growth to face climate change. The experience and knowledge accumulated by architects from Denmark, Norway and Sweden have the poten...

Pris: 570 kr + moms

beteendebaserd-sakerhet-vinnare-arets-bok-2018

Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbranschen

VINNARE ÅRETS BOK 2018!"En pedagogiskt upplagd bok som reder ut varför vi gör som vi gör och hur vi borde tänka vad gäller säkerhet. I en ingenjörsdriven bransch styrd av ekonomi och hårda fakta, ger boken ett nytt och vidare perspektiv med fokus på ...

Pris: 335 kr + moms

hallbarhetsanalys_av_stader_och_stadsutveckling_6039648

Hållbarhetsanalys av städer och stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling är ett omdiskuterat och komplext begrepp. Det finns olika synsätt på hur hållbar stadsutveckling ska analyseras och utvärderas. Vad är en hållbar stad? Vad menas med hållbar utveckling ur ett urbant perspektiv? Hur vet vi att ...

Pris: 157 kr + moms

guide_for_geoenergi_6020465

Guide för geoenergi

Geoenergi som klassas som förnybar energi, står för närmare en fjärdedel av energianvändningen för värme och kyla i Sverige. I boken presenteras ett antal goda exempel på geoenergitillämpningar som sparat mycket pengar åt fastighetsägaren...

Pris: 375 kr + moms

energi_for_hallbar_utveckling_6144030

Energi för hållbar utveckling. Utg 3

Boken reder ut vad vi använder energi till och hur vi effektivast kan utnyttja tillgänglig energi utifrån miljöaspekter och hushållning med naturresurser. Solvärme, solel, vindenergi, bioenergi med mera behandlas, liksom kärn- och fossilenergi...

Pris: 379 kr + moms

byggnaden_som_system_6108196

Byggnaden som system

Systematiskt och med helhetssyn presenteras hur bygg- och installationsteknik måste fungera för att skapa ett behagligt och energieffektivt inneklimat.  En utmärkt lärobok för studenter vid teknisk högskola och en handbok för byggare, ingenjörer...

Pris: 395 kr + moms

energiforsorjning_en_introduktion_6144018

Energiförsörjning

Boken ger en inledande översikt över den nomenklatur med konventioner, uttryck, storheter, beteckningar, och enheter som används inom energitekniken. Den beskriver också inledningsvis de grundläggande energiprinciperna samt det tekniska energisysteme...

Pris: 328 kr + moms

bvl8-energihushallning-och-varmeisolering-utg4-650-6212208

Energihushållning o värmeisolering. BVL 8. Utg 4

Denna fjärde utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015 o...

Pris: 495 kr + moms

Förnybar energi

Förnybar energi. Utg 2

Förnybar energi är ett område i snabb utveckling. Den årliga ökningen i världen har varit mer än 20 % åren 2004–2014 för till exempel solceller, vindkraft, biodiesel och geotermisk värme...

Pris: 438 kr + moms

Byggnader i energisystem

Byggnader i energisystem

”Byggnader i energisystem” har som syfte att utmana tankesätt och stimulera till bredare angreppssätt vid investeringar i befintliga och nya byggnader. Här presenteras elva inspirerande exempel på olika systemlösningar, nytänkande och tekniskt in...

Pris: 295 kr + moms

Energihushållning i Boverkets byggregler, utg 2

Energihushållning i Boverkets byggregler, utg 2

”Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. Utgåva 2” ska underlätta förståelsen av Boverkets byggregler och det nya sättet att reglera kraven med specifik energianvändning...

Pris: 95 kr + moms

undvik_fel_och_fallor_325_6119006

Undvik fel och fällor

I "Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader" redovisas olika fall med vanliga fel och fällor som leder till ökad energianvändning...

Pris: 60 kr + moms

6053016_large_enova

SIS CD 13:2008 Energibesiktning

Denna cd innehåller mallar, checklistor och beräkningsprogram - verktyg som hjälper dig vid genomförandet av energibesiktningar och energideklarationer...

Pris: 395 kr + moms

6053015_large_enova

SIS HB 10:2008 Energibesiktn byggn

Den 1 oktober 2006 trädde "Lag om energideklaration för byggnader" (SFS 2006:985) i kraft. Syftet är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader...

Pris: 550 kr + moms

6514007_large_enova

Framtidssäkra byggnader

"Framtidssäkra byggnader" är en idébok om energieffektivisering för fastighetsägare. Här får du veta vad du kan göra och vilken effekt det får. Den som äger ett energieffektivt hus äger en framtidssäker byggnad, oberoende av vilka energislag so...

Pris: 100 kr + moms