aktiv_solenergi_i_hus_och_stadsbyggnad_6984001

Aktiv solenergi i hus- och stadsbyggnad

Författare: Lundgren Marja, Wallin Fredrik

I lager

Pris: 201 kr + moms

Snabb leverans

Denna skrift är tänkt att inspirera till en arkitektur som förverkligar de positiva miljöeffekter en ökad solenergianvändning kan medföra. Intresset idag riktas mot möjligheterna att låta solenergisystemen samverka med byggnaden i integrerade byggnadskomponenter. Här belyser man de krav på solenergisystemens arkitektoniska och stadsbildmässiga kvaliteter som ställs och de möjligheter till nya uttryck som samtidigt skapas.


Författare: Lundgren Marja, Wallin Fredrik

Art nummer: 6984001

Utgivningsår: 2003

Utgivare: Arkus

Antal sidor: 89

Kategori: Energihushållning

Fler titlar av samma författare