energieffektivisering_6108228

Energieffektivisering

Författare: Thollander Patrik, Karlsson Magnus, Rohdin Patrik, Rosenqvist Jakob

Tryckt bok, I lager

Pris: 378 kr + moms

Snabb leverans

Bokens första del fokuserar på energikartläggning ochenergieffektivisering.

I den andra delen behandlas energiledning samt hinder och incitament för energieffektivisering i svensk tillverkningsindustri.

I den tredje och sista delen riktas fokus mot styrmedel för energieffektivisering och hur dessa kan designas, implementeras och utvärderas.


Författare: Thollander Patrik, Karlsson Magnus, Rohdin Patrik, Rosenqvist Jakob

Art nummer: 6108228

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144092478

Antal sidor: 247

Kategori: Energihushållning