bvl8-energihushallning-och-varmeisolering-utg4-650-6212208

Energihushållning och värmeisolering. Byggvägledning 8. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler. Utgåva 4

Författare: Elmroth Arne

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 396 kr + moms

Snabb leverans

Denna fjärde utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015 och BBR 22 (BFS 2015:3) som gäller från den 1 mars 2015 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 mars 2016.

De väsentliga ändringarna är att kraven på energihushållning i nybyggda flerbostadshus har blivit strängare än tidigare. För flerbostadshus med smålägenheter tillåts högre energianvändning liksom för småhus än för vanliga flerbostadshus. Riktigt små småhus och lokaler har inga krav på specifik energianvändning utan enbart på komponenter och lufttäthet. Det har tillkommit en ny klimatzon IV som utgör kustområdena i den tidigare klimatzonen III. Kraven i denna zon är något strängare krav än i zon III. Liksom tidigare finns krav på energihushållning vid ändring eller ombyggnad av hus. Huvudprincipen är att vid omfattande renovering ska kraven för nya byggnader uppfyllas.

Byggvägledningen innehåller råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändring av byggnader. Eftersom energieffektivisering av äldre hus blir allt mer angelägen att genomföra ges rekommendationer till beställare om vilka krav som kan och bör ställas på komponenter och tekniska installationer i samband med renovering och ombyggnad.

I byggvägledningen ges råd om hur husets energianvändning kan påverkas. Stort utrymme ägnas åt att belysa hur innetemperatur och luftkvalitet samt brukarnas beteende påverkar energianvändningen. Rekommendationer och förklaringar finns till hur de olika posterna i energibalansen kan påverkas och beräknas. Faktorer som har stor betydelse för hur mycket värme, el och kyla som behövs diskuteras. Råd ges också om lämpliga mätmetoder för verifiering av energianvändningen i den färdiga byggnaden och det beskrivs hur energideklarationer av nybyggda hus kan göras.

Författare är Arne Elmroth, professor emeritus i Byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola.

Byggvägledning är en serie handböcker som ansluter till Boverkets byggregler BBR. Varje enskild handbok behandlar ett avgränsat fackområde och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler , Litteraturbevakning Miljö/Energi


Författare: Elmroth Arne

Tryckta bokens artikel nr: 6212208

E-bokens artikel nr: 7772328

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337205

E-bokens ISBN: 9789173337403

Antal sidor: 187

Kategori: Energihushållning

Fler titlar av samma författare