Energihushållning i Boverkets byggregler, utg 2

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. Utgåva 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

”Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. Utgåva 2” ska underlätta förståelsen av Boverkets byggregler och det nya sättet att reglera kraven med specifik energianvändning. Den redogör också för hur byggreglerna förhåller sig till lagar och förordningar.

Boverket ger här svar och kommentarer på frågor om reglerna för energihushållning. Handboken riktar sig främst till kommuner, byggherrar och projektörer. Den tar upp områden som energi, effekt, DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur), värmeisolering, verifiering och standarder.

Denna andra utgåva har uppdaterats med anledning av förändringarna i avsnitt 9 Energihushållning i BBR. De nya energikraven har kompletterats med effektkrav för byggnader. I tabellform ges temperaturuppgifter (DVUT) som underlag för effektberäkningar. Vidare beskrivs hur köldbryggor kan hanteras i samband med beräkning av en byggnads värmeisoleringsförmåga.

Boken innehåller också en enkel beskrivning av de varianter av standarder som finns och hur dessa förhåller sig till byggreglerna.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler , Litteraturbevakning Miljö/Energi


Art nummer: 6123014

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789187131301

Antal sidor: 76

Kategori: Energihushållning