Förnybar energi

Förnybar energi. Utg 2

Författare: Sidén Göran

Tryckt bok, I lager

Pris: 438 kr + moms

Snabb leverans

Förnybar energi är ett område i snabb utveckling. Den årliga ökningen i världen har varit mer än 20 % åren 2004–2014 för till exempel solceller, vindkraft, biodiesel och geotermisk värme. Utvecklingen drivs av klimatfrågan, där förnybar energi ger en minskning av klimatgaserna. Sverige är ledande på förnybar energi.

Boken ”Förnybar energi” ger en bred översikt över den teknik som finns för olika förnybara energikällor och vilka möjligheter det finns att uppfylla samhällets mål. Boken är avsedd för högskolestudier i energi- och miljöteknik.

Bokens inledande kapitel ger ett historiskt perspektiv på förnybar energi, därefter behandlas följande energislag:

  • Vindkraft
  • Vattenkraft
  • Solvärme
  • Solel
  • Biodrivmedel
  • Geotermisk energi
  • Vågkraft
  • Tidvattenenergi
  • Vätgas
  • Bioenergi 

Författare: Sidén Göran

Art nummer: 6108187

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144108865

Antal sidor: 276

Kategori: Energihushållning