hallbarhetsanalys_av_stader_och_stadsutveckling_6039648

Hållbarhetsanalys av städer och stadsutveckling

Författare: Hedenfelt Eva

Tryckt bok, I lager

Pris: 157 kr + moms

Snabb leverans

Hållbar stadsutveckling är ett omdiskuterat och komplext begrepp. Det finns olika synsätt på hur hållbar stadsutveckling ska analyseras och utvärderas. Vad är en hållbar stad? Vad menas med hållbar utveckling ur ett urbant perspektiv? Hur vet vi att vi är på rätt väg?

Rapporten ger en första introduktion till problemområdet kring att analysera och bedöma hållbar stadsutveckling.

Författaren har en magisterexamen i byggd miljö med fokusområdet hållbar stadsutveckling.


Författare: Hedenfelt Eva

Art nummer: 6039648

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Malmö högskola

ISBN: 9789198105834

Antal sidor: 143

Kategori: Energihushållning