hallbart_samhallsbyggande_6039792

Hållbart samhällsbyggande

Författare: Mathiasson Carina

Tryckt bok, I lager

Pris: 489 kr + moms

Snabb leverans

Boken Hållbart samhällsbyggande är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn men passar också som fördjupningslitteratur för alla som är intresserade av hur man bygger ett hållbart samhälle. Kursen finns på teknikprogrammet men erbjuds även på många skolor som individuellt val.

Boken inleds med ett kort kapitel om miljöhistoria för att sedan gå igenom de grundläggande begreppen inom ekologi och området hållbar utveckling inklusive de globala målen. Samhällsplanering med dess beslutsprocesser behandlas ingående. Planering av infrastruktur och tekniska system är exempel på annat innehåll som också får stort utrymme. Inte bara utveckling av staden behandlas utan boken tar även upp strategier för vad som krävs för hållbar landsbygdsutveckling. Det avslutande kapitlet behandlar livsstilsfrågor och hur läsaren själv genom sina val kan bidra till ett hållbart samhälle.


Författare: Mathiasson Carina

Art nummer: 6039792

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

ISBN: 9789151102511

Antal sidor: 216

Kategori: Energihushållning