6053016_large_enova

Energibesiktning av byggnader

flerbostadshus och lokaler, utg 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 395 kr + moms

Snabb leverans

Denna cd innehåller mallar, checklistor och beräkningsprogram - verktyg som hjälper dig vid genomförandet av energibesiktningar och energideklarationer. Hjälpverktygen stöder dig under hela energibesiktningsprocessen - från insamling av data kring byggnaden och genomförandet av den fysiska besiktningen till sammanställning och rapportering av energieffektiva åtgärdsförslag.


Art nummer: 6053016

Utgivningsår: 2008

Utgivare: SIS Förlag

ISBN: 9789171627315

Kategori: Energihushållning