6053015_large_enova

Energibesiktning av byggnader

flerbostadshus och lokaler

Författare: Adalberth Karin, Wahlström Åsa

Tryckt bok, I lager

Pris: 550 kr + moms

Snabb leverans

Den 1 oktober 2006 trädde "Lag om energideklaration för byggnader" (SFS 2006:985) i kraft. Syftet är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader.

"Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus och lokaler" beskriver hur en energibesiktning för flerbostadshus och lokaler kan gå till. Boken ska handleda energiexperterna vid framtagning av faktaunderlag till energideklarationer samt handleda en energibesiktning av byggnader.


Författare: Adalberth Karin, Wahlström Åsa

Art nummer: 6053015

Utgivningsår: 2008

Utgivare: SIS Förlag

ISBN: 9789171627254

Antal sidor: 206

Kategori: Energihushållning